Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka