Informácia o začatom správnom konaní – vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
17. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy