Informácia o začatom správnom konaní – vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 10. decembra 2022
Kategória

Prílohy