Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. júla 2022
Kategória

Prílohy