Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sečovská Polianka