Zmena webového sídla Farnosti Najsvätejšej Trojice

Kategória

Farnosť Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke Vás chce informovať o zmene webového sídla farnosti.

Nové webové sídlo farnosti je: www.rimkatsp.sk.

Na staré webové sídlo www.rkcsecovskapolianka.sk už nebudú nahrávané nové informácie.

Zverejnené 30. októbra 2022.
Upravené 3. decembra 2022.