Zber nebezpečného odpadu z domácností – 4. november 2022

Kategória

4. novembra 2022, v čase od 13:30 hod. do 16:00 hod. na parkovisku pri Kultúrnom dome v Sečovskej Polianke

Zverejnené 28. júna 2022.
Upravené 11. novembra 2022.