VOLEBNÁ KAMPAŇ SA KONČÍ V STREDU 26. OKTÓBRA O POLNOCI

Kategória

Volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda v stredu 26. októbra o 24:00.

Od štvrtka 27. októbra 00:00 začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.

Komunálne a krajské voľby sa uskutočnia už túto sobotu 29. októbra v čase od 7:00 h. do 20:00 h. Pôjde o historicky prvé spojené voľby na Slovensku.

ZÁKAZY POČAS MORATÓRIA

Počas moratória nemôžu kandidujúce politické strany, hnutia, ich koalície a kandidáti viesť volebnú kampaň.

Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky.

Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, koalíciách politických strán a kandidátoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

TRANSPARENTNÉ ÚČTY

Volebná kampaň sa oficiálne začala 10. júna 2022. Na úhradu nákladov na volebnú kampaň mohla politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom transparentnom účte v banke. Týka sa to aj kandidátov na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta a starostu v obci nad 5 000 obyvateľov.

Na transparentný účet bolo možné vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu, teda nie v hotovosti. Počas moratória už nemôžu byť prijaté finančné prostriedky na osobitný účet.

BILBOARDY

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas volebnej kampane, nie je potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória.

Napríklad ale videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli však nemôže byť zverejňovaná počas moratória.

SOCIÁLNE SIETE

Takisto platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.

AUTÁ S VIZUÁLOM KAMPANE

Podobne sa moratórium vzťahuje aj na politickou reklamou olepené motorové vozidlá; podľa uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom v čase volebného moratória zakázaný.

Zverejnené 26. októbra 2022.
Upravené 30. októbra 2022.