Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Sečovská Polianka

Kategória

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Za starostu obce bol zvolený

Účasť vo voľbách: 40,26%

Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na starostu/primátora je 70 a 8.17 %.
Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na poslancov je 23 a 2.68 %.

Zverejnené 30. októbra 2022.
Upravené 2. novembra 2022.