Preskočiť na obsah

Prezidentské voľby II. kolo 06.04.2024

Zverejnené 5.4.2024.

Kategória

Komplexné informácie k voľbám pre voličov

Druhé kolo prezidentských volieb sa koná v sobotu 06. apríla 2024.

Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 h. do 22:00 h. Volebné miestnosti v obci Sečovská Polianka sa nachádzajú v priestoroch Kultúrneho domu.

Prezidenta môžu občania voliť s platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ak v deň volieb dovŕšia vek 18 rokov.

Ak volia mimo miesta trvalého bydliska, môžu voliť s platným dokladom totožnosti a voličským preukazom.

Ak volič nevie sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, musí to oznámiť volebnej komisii.  V takom prípade má právo vziať so sebou do priestoru vyhradeného na hlasovanie inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovacie lístky a vložila ich do obálky. Takúto asistenciu ale nesmú poskytovať členovia volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nevie dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov môže požiadať o voľbu do prenosnej hlasovacej urny v deň konania volieb na mobilnom telefónnom čísle: 0910 242 809 do 15:00 hod.

Ak nepoužité alebo zle vyplnené lístky človek vynesie z volebnej miestnosti von, hrozí mu pokuta 33 eur.