Preskočiť na obsah

OZNAM – zber nebezpečného odpadu – 04.03.2024

Zverejnené 29.2.2024.

Kategória

Zber nebezpečného odpadu!

Milí spoluobčania,

V pondelok 4.3.2024 v čase od 08:00 do 12:00 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu spoločnosťou KOSIT.

Zodpovedný pracovník bude v tomto čase na parkovisku pred kultúrnym domom kde budete môcť priniesť odpad.

Zásady zberu Nebezpečného Odpadu:

Nebezpečný odpad môže na určené miesto priniesť každý občan – fyzická osoba s trvalým bydliskom v obci.

Zbierajú sa nasledovné druhy Nebezpečného odpadu:

Prosíme Vás aby ste tekutý nebezpečný odpad ako pesticídy, rozpúšťadla, kyseliny a podobne priniesli podľa možnosti v originálnom obale a bezpečne uzavretej nádobe aby sa dalo identifikovať o aký nebezpečný odpad ide.

Prepálené motorové oleje môžu byť v akejkoľvek uzavretej nádobe.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný deň.

S pozdravom

OcÚ