Preskočiť na obsah

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zverejnené 28.7.2022.

Kategória

Vážení občania,

v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Vás žiadame, aby ste dôsledne dodržiavali zákaz:

  • vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov – odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
  • zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.