Deň narcisov – 20. apríl

Kategória

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. 
Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 

20. APRÍLA 2023 JE DEŇ NARCISOV. 

Zbierky sa zúčastní dvojica žiakov zo Strednej zdravotníckej školy, Masarykova 27, Michalovce. Žiaci budú označení a taktiež budú mať povolenie o zbierke. 

Zverejnené 12. apríla 2023.
Bez úpravy .