Preskočiť na obsah

Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok – info

Zverejnené 10.5.2023.

Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. Viac ako 637 tisíc poberateľov dostane rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Priemerná výška rodičovského dôchodku za rok 2023 je 306,20 eur pre jedného rodiča.

 Najviac poberateľov dostane rodičovský dôchodok v máji, ďalší budú nasledovať

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom v májovom výplatnom termíne automaticky, bez žiadosti. Týka sa to tých, ktorí už boli k 28. februáru 2023 poberateľmi tzv. riadneho dôchodku – teda starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

„Po prvý raz dostane svoj dôchodok, prilepšený už o rodičovský bonus, vyše 850-tisíc slovenských starobných dôchodcov. K dôchodku si prilepšia v priemere o 300 eur. Peniaze dostanú vyplatené za tento rok v jednej dávke. Ten nasledujúci bude rodičovský bonus súčasťou ich mesačného dôchodku, a teda sa rozpočíta na 12 mesačných súm. 

Rodičovský a riadny dôchodok doručíme v ten istý deň.

Poberateľovi dôchodku Sociálna poisťovňa doručí riadny aj rodičovský dôchodok v štandardnom termíne výplaty jeho dôchodku„Ak si poberateľ necháva dôchodok zasielať na bankový účet, v jeden deň dostane zo Sociálnej poisťovne dve platby: riadny dôchodok a rodičovský dôchodok. Pre jednoduchšiu identifikáciu má platba rodičovského dôchodok v tzv. správe pre prijímateľa uvedené ROD.DOCH 012023-31.12.2023,“

Sociálna poisťovňa pripravila a pravidelne na svojej webstránke aktualizuje zoznam odpovedí na najčastejšie otázky k rodičovskému dôchodku:

Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede (všeobecné): Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

Rodičovský dôchodok – podcastRodičovský dôchodok – podcast – Najčastejšie otázky a odpovede – YouTube

Sociálna poisťovňa odporúča poistencom prihlásiť sa na odber Noviniek Sociálnej poisťovne na adrese novinky.socpoist.sk. Všetky podstatné zmeny tak dostanú z prvej ruky priamo do emailovej schránky.