Odstávka vody – 23.05.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vranov nad Topľou uskutoční dňa 23.05.2023

t.j. v utorok vo Vašej obci výmenu hlavného vodomera.

Odstávka vody bude trvať od 9:00 hod. do 11:00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Dispečer VVS, a.s. Vranov nad Topľou

                   

                                                                                                

Zverejnené 19. mája 2023.
Bez úpravy .