Preskočiť na obsah

Názov projektu: Výstavba medzigeneračnej zóny oddychu v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
29. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. marca 2024
Kategória

Názov projektu: Výstavba medzigeneračnej zóny oddychu v obci Sečovská Polianka

     Program: Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 2/2023/SRR

Kód výzvy: 2/2023/SRR

Prijímateľ: Obec Sečovská Polianka

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, číslo zmluvy cez MIRRI 3373/2023, naše číslo: S2023/00233/01 zo dňa 19.10.2023

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8731543

Začiatok realizácie aktivít projektu: 11/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 1 mesiac

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 124.493,73 €

Výška poskytnutej dotácie 95 %: 124.115,65 €

Vlastné zdroje obce Sečovská Polianka – 5%: 6.552,31 €

Tento projekt je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

www.mirri.gov.sk,

Detaily

Číslo/ID dokumentu: S2023/00233

Prílohy

Žiadne prílohy.