Vyberte stranu

Milí občania

Dňa 29.3.2021 (pondelok) sa uskutoční posledný zber TKO spoločnosťou FÚRA a zároveň posledný zber, kedy budete musieť nalepiť na kôš lístok. Od 1.4.2021 bude v obci Sečovská Polianka vykonávať zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu spoločnosť KOSIT a.s. Nový kalendár bude doručený do poštovej schránky každej domácnosti čo najskôr.

Hlavné zmeny a novinky, ktoré platia v obci od 1.4.2021 pri zbere zmesového komunálneho odpadu:

  • Každá nádoba na zber TKO bude do 2.4.2021 označená nálepkou KOSIT 2021.
  • Prvý zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutoční 4.2021 (SOBOTA).
  • Pravidelným dňom zberu TKO bude počas celého roka
  • Nádoba na TKO bez nálepky KOSIT nebude vyvezená.
  • Na každú nádobu s nálepkou KOSIT bude do konca apríla 2021 nainštalovaný ČIP, na základe ktorého bude identifikovaná konkrétna domácnosť a váha vyvážaného odpadu.
  • Zberové vozidlo je vybavené vážiacim zariadením, ktoré rozpozná a zváži každú nádobu s TKO. Následne evidenčný softvér SMART zapíše vývoz domácnosti.

Poplatok za odpady na tento rok zostáva vo výške 13eur za osobu, pretože zákon neumožňuje zmenu VZN  (Všeobecne Záväzného Nariadenia) o miestnom poplatku za komunálne odpady počas roka. Obec bude v priebehu roka zbierať informácie o váhe TKO vyvezeného z každej domácnosti. Od januára 2022 bude poplatok za vývoz TKO nastavený zálohovou platbou, podobne ako poplatok za plyn, alebo elektriku. Domácnosti tak budú platiť poplatok za skutočne vyprodukovaný, odvážený odpad.

Dôležitá informácia

Zberná spoločnosť Vám môže nádobu NEVYSYPAŤ a to vtedy, ak pri kontrole zistí, že sa v nádobe nachádzajú: 

  • sklo, plast, papier, kov alebo tetrapak – pretože separovaný odpad sa vyváža bezplatne.
  • nebezpečný odpad, elektro odpad, pneumatiky, jedlé oleje – pretože tento odpad sa vyváža bezplatne.
  • tráva, lístie, konáre alebo kuchynský odpad – pretože bioodpad patrí do kompostéra.
  • stavebný odpad

Verím, že tento posun k férovým poplatkom oceníte a množstvo vyvážaného TKO nám bude postupne do budúcna klesať. Ak máte nejaké otázky ohľadom týchto noviniek, neváhajte prosím kontaktovať mňa, alebo poslancov OcZ.

Ďakujem
Michal Urban

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

4 + 15 =

Share This