Vyberte stranu

Projekty, koncepcie a štúdie

ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY

ROKY 1992 - 2006

Prístavba novej ZŠ
01/1992 – 03/2006
2002 – konečná fáza
04/2005 – slávnostné otvorenie

ROK 2006

Tradičné ľudové remeslo – príležitosť sociálnej inklúzie nezamestnaných žien Stredného Zemplína –
Európsky sociálny fond
NFP: 1 852 241 Sk
Spoluúčasť 5%: 97 486,4 SK
Celkové náklady: 1 949 728 Sk
Realizácia: 07/2006 – 03/2008

Komplexná rekonštrukcia Základnej školy v Sečovskej Polianke – Min. výstavby a reg. rozvoja, EÚ, OP základná infraštruktúra
NFP: 8 311 318,95 Sk
Spoluúčasť 5%: 437 437,83 SK
Celkové náklady: 8 748 756,79 Sk
Realizácia: 11/2006

ROKY 2007 - 2012

Kanalizácia, ČOV a vodovod – MŽPSR, OPŽP, EU
NFP: 4 169 672,69 eur
Spoluúčasť: 490 549,72 eur
Celkové náklady: 4 933 488, 57 eur
Realizácia: 01/2007 – 10/2012

ROKY 2010 - 2019

Rekonštrukcia školskej jedálne – prístavba a nadstavba
Vlastné zdroje s podielových daní – 615 317,87 eur
Nadstavba – nie je dokončená
Realizácia: 01/2010 – 09/2019

ROKY 2011 - 2013

Poznaj jazyk a kultúru krajiny priateľov – Comenius – partnerstvá – Slovensko – Poľsko
NFP: 21 000 eur
Celkové náklady – 21 000 eur
Realizácia: 2011 – 2013

ROK 2012

Rekonštrukcia a modernizácia verejné osvetlenie – SIEA, EÚ, ŠR, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
NFP: 143 194,83 eur
Spoluúčasť: 7955,28 eur
Celkové náklady – 151 150,11 eur
Realizácia: 09/2012 – 10/2012

ROKY 2012 - 2014

Vzdelaní učitelia ako základ pre modernú školu – Agentúra Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR
Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú
NFP: 285 275,52 eur
Celkové náklady – 285 275,52 eur
Realizácia: 2012 – 2014

ROKY 2018 -2019

Zníženie primárnej energetickej náročnosti MŠ Sečovská Polianka- MŽPSR, OPKŽP, EÚ
NFP: 759 854,29 eur
Spoluúčasť: 39 992,3315 eur
Celkové náklady – 799 846,63 eur
Realizácia: 07/2018 – 08/2019

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Seč. Polianka – MŽPSR, OPKŽP, EU kohézny fond, SAŽP
NFP: 129 711,35 eur
Spoluúčasť: 6 826,91 eur
Celkové náklady – 136 538,27 eur
Realizácia: 05/2018 – 02/2019

Čiastočná rekonštrukcia Telocvične na futbalovom ihrisku v Sečovskej Polianke – SFZ
NFP: 10 000 eur
Spoluúčasť: 18 000 eur
Celkové náklady – 28 0000 eur
Realizácia: 10/2018 – 02/2019

ROK 2019

Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci SP
Vlastné zdroje s podielových daní – 403 196,65 eur
03/2019 – 10/2019

Peniaze na kroje pre mladú bukovinu – nadácia SPP (grantový program regióny)
NFP: 500 eur
Spoluúčasť: 1000 eur
Celkové náklady – 15000 eur
Realizácia: 04/2019 – 12/2019

Ozvučenie KD – PSK
NFP: 842 eur
Spoluúčasť: 896,8 eur
Celkové náklady – 1 738,8 eur
Realizácia: 06/2019 – 07/2019

Rekonštrukcia chodníka na ulici Novej Sečovská Polianka a vjazdu na prevádzkareň – MFSR
NFP: 10 000 eur
Spoluúčasť: 18 335,05 eur
Celkové náklady – 28 335,05 eur
Realizácia: 05/2019 – 06/2019

ROK 2020

Rekonštrukcia elektrických rozvodov v kuchyni KD – MFSR
NFP: 10 000 eur
Celkové náklady – 10 000 eur
Realizácia: 11/2020 – 12/2020

Kamerový systém v obci Sečovská Polianka – MVSR
NFP: 5000 eur
Spoluúčasť: 25 000 eur
Celkové náklady – 30 000 eur
Realizácia: 11/2020 – 12/2020

Výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovy s prístupom pre širokú verejnosť
Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
NFP: 5000 eur
Spoluúčasť: 2200 eur
Celkové náklady – 7200 eur
Realizácia: 11/2020 – 12/2020

ROK 2021

Rekonštrukcia – Požiarna zbrojnica Sečovská Polianka – MVSR (financie na projekt boli získané v r. 2018)
NFP: 28 473,08 eur
Spoluúčasť: 1 423,65 eur
Celkové náklady – 29 896,73 eur
Realizácia: 03/2021 – 05/2021

Rozšírenie Knižničného fondu v obci Seč. Polianka – Fond na podporu umenia (financie na projekt boli získané v r. 2020)
NFP: 2000 eur
Celkové náklady – 2000 eur
Realizácia: 2021

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

na sekcii sa pracuje ...

na sekcii sa pracuje …

KONCEPCIE A ŠTÚDIE

na sekcii sa pracuje ...

na sekcii sa pracuje …

Kalendár

január 2022

február
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
27
28
29
30
31
1
2
Aktuálne pre január

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

2

Žiadne udalosti
3
4
5
6
7
8
9
Aktuálne pre január

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

9

Žiadne udalosti
10
11
12
13
14
15
16
Aktuálne pre január

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

16

Žiadne udalosti
17
18
19
20
21
22
23
Aktuálne pre január

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

20

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

23

Žiadne udalosti
24
25
26
27
28
29
30
Aktuálne pre január

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

27

Aktuálne pre január

28

Aktuálne pre január

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

30

Žiadne udalosti
31
1
2
3
4
5
6
Aktuálne pre január

31

Žiadne udalosti

Názov projektu: „Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“

Kampaň na podporu očkovania

FS BUKOVINA

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka

POČASIE

OBECNÉ NOVINY

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

1 + 3 =

Share This