Vyberte stranu

Poloha

Obec leží v Toplianskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklasiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m a chotár v rozmedzí 112-210 m n. m. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8-9° C a ročný úhrn zrážok dosahuje úroveň 600 mm.

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl’ou (v minulosti administratívne bola začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Sečovce, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 do okresu Vranov nad Topľou, do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia začlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského). Chotárne hranice má obec s obcami Sačurov, Cabov, Stankovce, Božčice, Dlhé Klčovo a Parchovany. Pikantériou v tomto smere je, že obec vždy bola hraničnou obcou okresu, či kraja. Chotár obce sa rozprestiera na výmere 2209 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 1784 ha (orná pôda 1651 ha) a lesná pôda 207 ha.

Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 km až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín ( Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milíč ) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka ( 1092 m ). Geologický vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom na jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne skalné steny a bralá s kamennými morami na úpätí.

     Východnú časť chotára obce tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklastiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. 

V strede obce sa nachádza park tvorený listnatými a ihličnatými stromami, ktorý poskytuje príjemné prostredie pre občanov i návštevníkov. Na území obce rastie niekoľko vzácnych stromov a jedným z nich je platan javorolistý rastúci v areáli základnej školy. V obci a jej okolí žije mnoho divej zveri ( líška, diviak, srnec ) a vzácneho vtáctva ( bocian biely a orol kráľovský ). Slanské vrchy sú na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.

Autor: Miroslav Dargaj

Pramene:
Tušan, J. a kol.: Rodnú hrudu vybozkávať. Publikácia o obci Sečovská Polianka. Prešov: VMV 1997

Informačná tabuľa o obci Sečovská Polianka, Slanské vrchy – východ, 2011

Kalendár

január 2022

február
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
27
28
29
30
31
1
2
Aktuálne pre január

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

2

Žiadne udalosti
3
4
5
6
7
8
9
Aktuálne pre január

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

9

Žiadne udalosti
10
11
12
13
14
15
16
Aktuálne pre január

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

16

Žiadne udalosti
17
18
19
20
21
22
23
Aktuálne pre január

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

20

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

23

Žiadne udalosti
24
25
26
27
28
29
30
Aktuálne pre január

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

27

Aktuálne pre január

28

Aktuálne pre január

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre január

30

Žiadne udalosti
31
1
2
3
4
5
6
Aktuálne pre január

31

Žiadne udalosti

Názov projektu: „Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“

Kampaň na podporu očkovania

FS BUKOVINA

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka

POČASIE

OBECNÉ NOVINY

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

4 + 15 =

Share This