Vyberte stranu

Poloha

Obec leží v Toplianskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklasiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m a chotár v rozmedzí 112-210 m n. m. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8-9° C a ročný úhrn zrážok dosahuje úroveň 600 mm.

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl’ou (v minulosti administratívne bola začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Sečovce, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 do okresu Vranov nad Topľou, do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia začlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského). Chotárne hranice má obec s obcami Sačurov, Cabov, Stankovce, Božčice, Dlhé Klčovo a Parchovany. Pikantériou v tomto smere je, že obec vždy bola hraničnou obcou okresu, či kraja. Chotár obce sa rozprestiera na výmere 2209 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 1784 ha (orná pôda 1651 ha) a lesná pôda 207 ha.

Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 km až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín ( Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milíč ) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka ( 1092 m ). Geologický vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom na jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne skalné steny a bralá s kamennými morami na úpätí.

     Východnú časť chotára obce tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklastiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. 

V strede obce sa nachádza park tvorený listnatými a ihličnatými stromami, ktorý poskytuje príjemné prostredie pre občanov i návštevníkov. Na území obce rastie niekoľko vzácnych stromov a jedným z nich je platan javorolistý rastúci v areáli základnej školy. V obci a jej okolí žije mnoho divej zveri ( líška, diviak, srnec ) a vzácneho vtáctva ( bocian biely a orol kráľovský ). Slanské vrchy sú na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.

Autor: Miroslav Dargaj

Pramene:
Tušan, J. a kol.: Rodnú hrudu vybozkávať. Publikácia o obci Sečovská Polianka. Prešov: VMV 1997

Informačná tabuľa o obci Sečovská Polianka, Slanské vrchy – východ, 2011

Kalendár

november 2020

december
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
26
27
28
29
30
31
1
Aktuálne pre november

1

Žiadne udalosti
2
3
4
5
6
7
8
Aktuálne pre november

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

8

Žiadne udalosti
9
10
11
12
13
14
15
Aktuálne pre november

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

15

Žiadne udalosti
16
17
18
19
20
21
22
Aktuálne pre november

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

20

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

22

Žiadne udalosti
23
24
25
26
27
28
29
Aktuálne pre november

23

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

27

Aktuálne pre november

28

Žiadne udalosti
Aktuálne pre november

29

Žiadne udalosti
30
1
2
3
4
5
6
Aktuálne pre november

30

Žiadne udalosti

FS BUKOVINA

SEPAROVANIE ODPADU

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

POČASIE

EVIDENCIA CINTORÍNA

Vysielanie online

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:45 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:45 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:45 - 17:30
ŠT              nestránkový deň
PI    07:30 - 12:00      12:45 - 13:30


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.45 hodiny

12 + 5 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This