Vyberte stranu

Poloha

Obec leží v Toplianskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklasiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m a chotár v rozmedzí 112-210 m n. m. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8-9° C a ročný úhrn zrážok dosahuje úroveň 600 mm.

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl’ou (v minulosti administratívne bola začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Sečovce, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 do okresu Vranov nad Topľou, do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia začlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského). Chotárne hranice má obec s obcami Sačurov, Cabov, Stankovce, Božčice, Dlhé Klčovo a Parchovany. Pikantériou v tomto smere je, že obec vždy bola hraničnou obcou okresu, či kraja. Chotár obce sa rozprestiera na výmere 2209 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 1784 ha (orná pôda 1651 ha) a lesná pôda 207 ha.

Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 km až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín ( Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milíč ) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka ( 1092 m ). Geologický vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom na jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne skalné steny a bralá s kamennými morami na úpätí.

     Východnú časť chotára obce tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklastiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. 

V strede obce sa nachádza park tvorený listnatými a ihličnatými stromami, ktorý poskytuje príjemné prostredie pre občanov i návštevníkov. Na území obce rastie niekoľko vzácnych stromov a jedným z nich je platan javorolistý rastúci v areáli základnej školy. V obci a jej okolí žije mnoho divej zveri ( líška, diviak, srnec ) a vzácneho vtáctva ( bocian biely a orol kráľovský ). Slanské vrchy sú na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.

Autor: Miroslav Dargaj

Pramene:
Tušan, J. a kol.: Rodnú hrudu vybozkávať. Publikácia o obci Sečovská Polianka. Prešov: VMV 1997

Informačná tabuľa o obci Sečovská Polianka, Slanské vrchy – východ, 2011

Kalendár

september 2020

október
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
31
1
2
3
4
5
6
Aktuálne pre september

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

5

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

6

Žiadne udalosti
7
8
9
10
11
12
13
Aktuálne pre september

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

12

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

13

Žiadne udalosti
14
15
16
17
18
19
20
Aktuálne pre september

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

19

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

20

Žiadne udalosti
21
22
23
24
25
26
27
Aktuálne pre september

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

23

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

26

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

27

Žiadne udalosti
28
29
30
1
2
3
4
Aktuálne pre september

28

Aktuálne pre september

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre september

30

Žiadne udalosti

FS BUKOVINA

SEPAROVANIE ODPADU

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

POČASIE

EVIDENCIA CINTORÍNA

Vysielanie online

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou


Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ousp@he.psg.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
PI    07:30 - 13:30


Obedná prestávka 30 min. v čase medzi 12:00 - 12:30 hod.

4 + 8 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This