Vyberte stranu

Poloha

Obec leží v Toplianskom výbežku Východoslovenskej nížiny na náplavnom kuželi Cabovského potoka. Východnú časť chotára tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklasiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 130 m a chotár v rozmedzí 112-210 m n. m. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v rozmedzí 8-9° C a ročný úhrn zrážok dosahuje úroveň 600 mm.

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topl’ou (v minulosti administratívne bola začlenená do Zemplínskej župy, potom do roku 1960 do okresu Sečovce, v rokoch 1960-1968 do okresu Michalovce a od roku 1968 do okresu Vranov nad Topľou, do roku 1997 bola v rámci širšieho územného členenia začlenená do Košického, resp. Východoslovenského kraja, od roku 1997 územne patrí do kraja Prešovského). Chotárne hranice má obec s obcami Sačurov, Cabov, Stankovce, Božčice, Dlhé Klčovo a Parchovany. Pikantériou v tomto smere je, že obec vždy bola hraničnou obcou okresu, či kraja. Chotár obce sa rozprestiera na výmere 2209 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 1784 ha (orná pôda 1651 ha) a lesná pôda 207 ha.

Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 km až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín ( Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milíč ) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka ( 1092 m ). Geologický vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom na jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne skalné steny a bralá s kamennými morami na úpätí.

     Východnú časť chotára obce tvorí niva Tople, ktorá prechádza na západ do Podslanskej pahorkatiny. Povrch chotára tvoria mladotreťohorné íly, piesky, štrky a pyroklastiká andezitov prikryté mocnými riečnymi a vetrom premiestnenými usadeninami. 

V strede obce sa nachádza park tvorený listnatými a ihličnatými stromami, ktorý poskytuje príjemné prostredie pre občanov i návštevníkov. Na území obce rastie niekoľko vzácnych stromov a jedným z nich je platan javorolistý rastúci v areáli základnej školy. V obci a jej okolí žije mnoho divej zveri ( líška, diviak, srnec ) a vzácneho vtáctva ( bocian biely a orol kráľovský ). Slanské vrchy sú na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.

Autor: Miroslav Dargaj

Pramene:
Tušan, J. a kol.: Rodnú hrudu vybozkávať. Publikácia o obci Sečovská Polianka. Prešov: VMV 1997

Informačná tabuľa o obci Sečovská Polianka, Slanské vrchy – východ, 2011

Kalendár

apríl 2020

máj
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
30
31
1
2
3
4
5
Aktuálne pre apríl

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

5

Žiadne udalosti
6
7
8
9
10
11
12
Aktuálne pre apríl

6

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

12

Žiadne udalosti
13
14
15
16
17
18
19
Aktuálne pre apríl

13

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

14

Aktuálne pre apríl

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

17

Aktuálne pre apríl

18

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

19

Žiadne udalosti
20
21
22
23
24
25
26
Aktuálne pre apríl

20

Aktuálne pre apríl

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

23

Aktuálne pre apríl

24

Aktuálne pre apríl

25

Aktuálne pre apríl

26

Žiadne udalosti
27
28
29
30
1
2
3
Aktuálne pre apríl

27

Aktuálne pre apríl

28

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre apríl

30

Žiadne udalosti

SEPAROVANIE ODPADU

AKO NA KOMPOSTOVANIE

POČASIE

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou


Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ousp@he.psg.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
PI    07:30 - 13:30


Obedná prestávka 30 min. v čase medzi 12:00 - 12:30 hod.

4 + 14 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This