Vyberte stranu

Štatistiky odpadov

Milí spoluobčania,

Pripravili sme si pre Vás prehľad odpadov spätne od roku 2015 až do teraz. Každé 3 mesiace budú informácie aktualizované na našej internetovej stránke – https://secovskapolianka.sk/obcan/statistiky-odpadov/ a vy si budete môcť pozrieť ako je to s odpadmi a separáciou v našej obci.

Aj takýmto spôsobom by sme vám chceli priblížiť odpadové hospodárstvo a ukázať vám koľko odpadu sa produkujem v našej obci. Aká je momentálna úroveň separácie a ako sa každým rokom zvyšuje zákonný poplatok za uskladnenie 1 tony odpadu.

V nižšie uvedených tabuľkách a grafoch môžete vidieť hodnoty v tonách, separáciu v percentách a taktiež koľko stojí celkové nakladanie s odpadmi v našej obci.

Obec vyprodukovala v roku 2019 celkovo 458,015 ton odpadu a z toho 293,64 ton TKO, 57,49 ton drobný stavebný odpad a 104,595 ton sme vyseparovali čo je o 41,455 ton viac ako v roku 2018 – za čo vám ďakujeme. Z 20,33 % sme sa posunuli na 26,11 % separácie.

No poplatok za uskladnenie nám stúpol z 10 eur na 22 eur. Ak si chceme tento poplatok udržať alebo ho znížiť naša miera separácie sa musí zvýšiť na viac ako 40 % a ja verím, že sa nám to spoločne podarí.

Aká je motivácia štátu?

Obec môže podať žiadosť o poskytnutie  príspevku na odpady cez  Ministerstvo životného prostredia, konkrétne  cez Environmentálny fond, no musí spĺňať 3 základné podmienky:

 1. Za rok 2019 by sme mali mať mieru triedenia komunálnych odpadov aspoň 30 % – nespĺňame
 2. Obec nemôže mať na svojom území skládku odpadov, alebo prístupovú komunikáciu k nej – spĺňame
 3. Obec nemohla dostať za poslední 3 roky pokutu za odpady – spĺňame

Aké služby sú k dispozícii v našej obci:

TKO

 • zberá sa 2 krát do mesiaca podľa platného harmonogramu v obecnom kalendári
 • zber zabezpečuje spoločnosť Fúra

 

Separovaný zber

 • ( sklo, plasty, kovy, papier a tetrapaky) – zberá sa podľa platného harmonogramu v obecnom kalendári
 • zber zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen

 

Elektroodpad

 • v obci máme zberný dvor od roku 2012, vo dvore malej obecnej prevadzkárne oproti obecnému úradu, kde môžete priniesť elektroodpad
 • zber zabezpečuje spoločnosť Asekol.
 • obec sprostredkuje 3 krát do roka zber elektroodpadu z domácností a to hlavne pre tých ktorí  majú väčší elektroodpad a nemajú ho ako priniesť na zberný dvor.
 • zber zabezpečuje Obec

 

Veľkoobjemový odpad

 • zberá sa 2 krát do roka podľa platného harmonogramu v obecnom kalendári
 • zber zabezpečuje spoločnosť Fúra

 

Zber Bioodpadu

 • zberá sa od Apríla do Novembra – každý druhý piatok podľa platného harmonogramu v obecnom kalendári
 • zber zabezpečuje Obec

 

Zber šatstva

 • nová služba ktorá bude k dispozícii 3 krát do roka a prvý zber je naplánovaný v máji.
 • zber zabezpečuje spoločnosť Fúra

 

Zber jedlých olejov

 • nová služba ktorá bude k dispozícii 3 krát do roka a prvý zber je naplánovaný v máji.
 • zber zabezpečuje spoločnosť Fúra

 

Zber nebezpečného odpadu

 • nová služba ktorá bude k dispozícii 3 krát do roka a prvý zber je naplánovaný v máji.
 • zber zabezpečuje spoločnosť Fúra

Štatistiky separovaného odpadu

Štatistiky TKO, VKO, STO, ELO

 

Kalendár

december 2021

január
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
29
30
1
2
3
4
5
Aktuálne pre december

1

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

2

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

3

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

4

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

5

Žiadne udalosti
6
7
8
9
10
11
12
Aktuálne pre december

6

Aktuálne pre december

7

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

8

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

9

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

10

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

11

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

12

Žiadne udalosti
13
14
15
16
17
18
19
Aktuálne pre december

13

Aktuálne pre december

14

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

15

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

16

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

17

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

18

Aktuálne pre december

19

Žiadne udalosti
20
21
22
23
24
25
26
Aktuálne pre december

20

Aktuálne pre december

21

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

22

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

23

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

24

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

25

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

26

Žiadne udalosti
27
28
29
30
31
1
2
Aktuálne pre december

27

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

28

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

29

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

30

Žiadne udalosti
Aktuálne pre december

31

Žiadne udalosti

Názov projektu: „Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie“

Kampaň na podporu očkovania

FS BUKOVINA

AKO NA KOMPOSTOVANIE

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

POČASIE

OBECNÉ NOVINY

EVIDENCIA CINTORÍNA

Kontakt obecný úrad

Hlavná 132/135
094 14  Sečovská Polianka
Okres: Vranov nad Topľou

Tel: 057 / 488 20 80
Fax: 057 / 488 20 81
Email: ocu@secovskapolianka.sk

Úradné hodiny

PO  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
UT  07:30 - 12:00      12:30 - 15:30
ST   07:30 - 12:00      12:30 - 17:30
ŠT   nestránkový deň
PI    07:30 - 13:00


Obedňajšia prestávka je  od 12:00 – 12.30 hodiny

4 + 14 =

Zmeniť veľkosť písma
Kontrastné farby
Share This