Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy