VZN č.7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. júla 2015
Kategória

Prílohy