VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy