VZN č.1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
31. januára 2011
Kategória

Prílohy