Ústava Slovenskej republiky – účinnosť od 01.05.2006

Zverejnené
1. mája 2006
Kategória

Prílohy