Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“