Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“

Zverejnené
16. novembra 2021
Kategória

Prílohy