Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií pre zákazku s názvom: „Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“

Zverejnené
12. novembra 2021
Kategória

Prílohy