OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrušov 2022-2030

Zverejnené
8. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2022 − 24. júna 2022
Kategória

Prílohy