Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
13. apríla 2022
Kategória

Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Sečovská Polianka – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.