Preskočiť na obsah

Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Sečovská Polianka