Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
13. apríla 2022
Kategória

Návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.