Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Sečovská Polianka