Preskočiť na obsah

Zisťovanie škôd po zemetrasení 9.10.2023

Zverejnené 11.10.2023.

Kategória

Zisťovanie škôd po zemetrasení 9.10.2023

Ak máte škody na majetku po zemetrasení nahláste ich na obecný úrad do 12.10.2023.

Žiadame obyvateľov obce,  aby oznámili škody na majetku, ktoré vznikli v dôsledku zemetrasenia dňa 9.10.2023 obecnému úradu osobne alebo emailom do 12.10.2023.

K oznámeniu škôd po zemetrasení potrebujeme tieto informácie:

  • adresu, meno a priezvisko
  • aká škoda bola spôsobená (napríklad popraskané steny domu, poškodená strecha/komín, poškodené motorové vozidlo, poškodené okná/dvere a iné)
  • informáciu či je domácnosť/poškodený poistený proti vzniku škôd, ktorých príčinou je zemetrasenie

Ohlásenie škôd môžete zrealizovať zaslaním požadovaných informácií na email: ocu@secovskapolianka.sk  alebo osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 12.10.2023.