Preskočiť na obsah

Zbierka na chrám Najsv.Trojice v Sečovskej Polianke 23.04.2023 od 15:00 hod.

Zverejnené 19.4.2023.

Kategória

Milí priatelia a dobrodinci,

v nedeľu 23.4.2023 popoludní od 15:00 hod. organizujú členovia Ružencového bratstva

v spolupráci s Farnosťou Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke zbierku po domoch

na náš kostol, ktorý je v rozsiahlej rekonštrukcii.

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom !!!