Preskočiť na obsah

Zber veľkoobjemového odpadu – informácia

Zverejnené 11.10.2023.

Kategória

Milí občania,

V dňoch Štvrtok – 12.10. – Piatok – 13.10. a Sobota – 14.10.2023 budú na

obci pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad v areáli futbalového ihriska hneď za hlavnou bránou.

Zodpovední pracovníci z obce budú prítomní a k dispozícii počas všetkých 3 dní.  

Hlavná brána a kontajnery sa budú každý deň uzamykať.

Prosíme Vás aby ste nenechávali veľkoobjemový odpad pred bránou, keď tam  nie sú zodpovední pracovníci!

Kontajnery budú k dispozícii:

Štvrtok: 08:00 – 12:00 – 12:30 – 18:00 hod – Obedná prestávka od 12:00 – 12:30 hod

Piatok:   08:00 – 12:00 – 12:30 – 18:00 hod – Obedná prestávka od 12:00 – 12:30 hod

Sobota:  08:00 – 15:30 hod

Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Medzi objemový odpad patrí:  –  starý nábytok, umývadlá, vane, kuchynské

                                                         linky, koberce, linoleá, matrace,  postele a pod.

DO OBJEMOVÉHO ODPADU NEPATRÍ!!!

  • bioodpad zo záhrad – tráva, lístie a konáre
  • komunálny odpad
  • separovaný odpad -papier, sklo, kovy a pod.
  • nebezpečný odpad -farby, laky, oleje a pod.
  • stavebný odpad – tehly, kvádre, betón, omietky a pod.
  • elektro odpad

Pri veľkoobjemovom odpade – nábytku ( skrine, linky a pod.) Vás prosíme aby ste ho podľa možnosti priniesli rozložený. Je to kvôli tomu aby sa kontajnery  nezaplnili zbytočne rýchlo a potom nebude priestor na ďalšie objemové odpady.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný deň.

OcÚ