Zber nebezpečného odpadu z domácností – 29. jún 2022

Kategória

29. júna 2022, v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod. na parkovisku pri Kultúrnom dome v Sečovskej Polianke

Zverejnené 28. júna 2022.
Upravené 29. júna 2022.