Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

Kategória

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 13

Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 13

Za predsedu PSK bol zvolený

Účasť vo voľbách: 47,50%

Zverejnené 30. októbra 2022.
Upravené 2. novembra 2022.