Preskočiť na obsah

TS – Sociálna poisťovňa opäť rozširuje Elektronický účet poistenca: Pribudli informácie o úrazových dávkach, klienti nemusia kontaktovať pobočky

Zverejnené 15.11.2023.

Kategória

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach.

Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí osobné návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď – v pohodlí domova si napríklad v prípade pracovného úrazu či choroby z povolania overia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Aké údaje o úrazových dávkach má klient  k dispozícii

Nové funkcionality Elektronického účtu poistenca ponúkajú poistencom viaceré informácie o jednotlivých druhoch úrazových dávok. V záložke Prehľad všetkých prijatých žiadostí sa poistenec dozvie údaje o nasledovných úrazových dávkach:

·        Úrazový príplatok (prehľad k ePN je uvedený aj v časti EUP/Nemocenské poistenie/ePN Elektronická pracovná neschopnosť)

·        Úrazová renta

·        Pozostalostná úrazová renta

·        Jednorazové vyrovnanie

·        Jednorazové odškodnenie

·        Rehabilitačné

·        Rekvalifikačné

·        Náhrada za bolesť

·        Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

·        Náhrada nákladov spojených s liečením

·        Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Z novej záložky v EUP sa klienti dozvedia, o aký druh úrazovej dávky požiadali, dátum jej zaevidovania, spôsob výplaty dávky (bankový účet/poštová poukážka) a stav žiadosti – či je lehota na vydanie rozhodnutia predĺžená, či je konanie prerušené alebo je už dávka priznaná, nepriznaná alebo bolo konanie o nej zastavené.

Podobne si klient v záložke Prehľad vyplatených úrazových dávok nájde aj ďalšie podrobnejšie informácie o výplate úrazových dávok. Klient si v prvom kroku zvolí rok, za ktorý si chce zobraziť všetky vyplatené úrazové dávky a EUP mu vygeneruje ich prehľad za zvolené obdobie. Na výber má v zobrazení posledných 10 rokov – k dispozícii je označenie všetkých 10 rokov alebo zobrazenie jednotlivo po rokoch. Zobrazia sa mu nasledovné údaje:

·        Druh dávky

·        Dátum začiatku

·        Dátum konca

·        Vyplatená suma v eurách

·        Dátum výplaty/ úhrady

Informácie z EUP o úrazových dávkach si môže klient vytlačiť. Tento dokument je informatívny a neslúži na právne účely, k jednotlivým dávkam mu Sociálna poisťovňa vždy osobitne posiela aj rozhodnutie.

Rozšírený EUP zvyšuje prehľad informácií o sociálnom poistení

V EUP  má klient k dispozícii komplexný prehľad o svojom sociálnom poistení – všetky informácie, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa eviduje a v prípade prípravy na dôchodok aj obdobia, ktoré nemá evidované a môže si ich doplniť. Okrem najnovšieho balíku informácií o úrazových dávkach obsahuje EUP službu elektronickej PN (ePN) pre poistencov, ďalej sú to informácie o nemocenských dávkach, dôchodkových dávkach a príprave na dôchodok a tiež údaje o konaní a výplate dávky v nezamestnanosti. Ďalšie podrobnosti k novým funkcionalitám nájdete v tejto tlačovej správe z augusta 2023.

Aktivujte si svoj EUP ešte dnes

Sociálna poisťovňa pripomína klientom, že svoj Elektronický účet poistenca majú zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup buď osobne v pobočke alebo bez návštevy pobočky, prostredníctvom portálu slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_351916

Viac informácií o EUP nájdete na tomto linku: www.socpoist.sk/eup