Preskočiť na obsah

TS – Potravinári a odvodová úľava: Sociálna poisťovňa zverejnila v elektronických službách kód SK NACE, s Európskou komisiou naďalej komunikuje

Zverejnené 11.9.2023.

Kategória

Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe. Sociálna poisťovňa tento týždeň odoslala odpovede na doplňujúce otázky k navrhovanej schéme pomoci. Medzitým Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení Európskou komisiou plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE kód.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dotknuté subjekty, že na súčasnej situácii sa nič nemení. Naďalej odporúča nemeniť si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak, ako pred 1. augustom 2023. V prípade ďalšej aktualizácie bude verejnosť včas a proaktívne informovať.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.