Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sečovská Polianka.

Zmena webového sídla Farnosti Najsvätejšej Trojice

Farnosť Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke Vás chce informovať o zmene webového sídla farnosti. Nové webové sídlo farnosti je: www.rimkatsp.sk. Na staré webové sídlo www.rkcsecovskapolianka.sk už nebudú nahrávané nové informácie.

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Sečovská Polianka

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Za starostu obce bol zvolený Účasť vo voľbách: 40,26% Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na starostu/primátora je 70 a 8.17 %.Počet a podiel neplatných hlasovacích lístkov na poslancov je 23 a 2.68 %.

VOLEBNÁ KAMPAŇ SA KONČÍ V STREDU 26. OKTÓBRA O POLNOCI

Volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda v stredu 26. októbra o 24:00. Od štvrtka 27. októbra 00:00 začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Komunálne a krajské voľby sa uskutočnia už túto sobotu 29. októbra v čase… Čítať viac

Špeciálne hlasovanie v spojených voľbách 2022

Pre účely podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania zverejňujeme telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Ing. Slavomíra Urbana: 0911 740 983 alebo 057/488 07 17.Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné v pracovných hodinách od dnes 24.10.2022 , najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod.Oprávneným voličom pre špeciálne hlasovanie je osoba, ktorá má… Čítať viac

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vážení občania, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Vás žiadame, aby ste dôsledne dodržiavali zákaz: vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov – odpadov, fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže… Čítať viac

COVID 19 a testovanie v okrese

Testovanie v okrese prebieha momentálne na dvoch miestach: – Vranovská nemocnica Svet zdravia testuje pondelok, stredu, piatok v čase od 7:30 – 10:00 hod.– MOM pri Kauflande testuje na základe telefonickej objednávky Na testovanie sa človek objednáva prostredníctvom svojho praktického lekára.

Zmena cestovného poriadku od 1. augusta 2022 na trase Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné a späť

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpi Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a dopravcami SAD Humenné, a.s. a eurobus, a.s. k zmene cestovných poriadkov vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 01. 08. 2022. Najvýraznejšia zmena cestovných poriadkov sa týka trasy Košice… Čítať viac