Preskočiť na obsah

Špeciálne hlasovanie v spojených voľbách 2022

Zverejnené 24.10.2022.

Kategória

Pre účely podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania zverejňujeme telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Ing. Slavomíra Urbana: 0911 740 983 alebo 057/488 07 17.
Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné v pracovných hodinách od dnes 24.10.2022 , najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod.
Oprávneným voličom pre špeciálne hlasovanie je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
Oprávnený volič v telefonickej žiadosti (žiadosti sa podávajú výlučne len telefonicky) oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, ale musí sa nachádzať na území volebného obvodu pre voľby podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  • telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.
Požiadať o špeciálny spôsob hlasovania môžete, aj keď nemáte Covid-19 potvrdený RÚVZ. Stačí vám domáci samotest, prípadne podozrenie na túto chorobu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zašle volebnej komisii v piatok poobede a v sobotu ráno zoznam osôb s nariadenou karanténou, tieto osoby nemôžu hlasovať osobne vo volebnej miestnosti ani do bežnej volebnej prenosnej schránky.
Ostatné osoby, ktoré sa nemôžu zúčastniť volieb z iného dôvodu ako ochorenie Covid-19, môžu požiadať o bežnú prenosnú schránku na tel. číslach 057/488 07 14 alebo 057/488 07 15 počas úradných hodín OcÚ, prípadne na tel. čísle: 0911 740 983 aj v deň konania volieb.