POMOC UKRAJINE

Zbierka v našej obci potrvá od 28.2.2022 do 2.3.2022 V Kultúrnom dome od 08:00 – 18:00. 

TRANSPARENTNÝ ÚČET  – POMOC UKRAJINE 

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Zverejnené 28. februára 2022.
Upravené 4. apríla 2022.