Preskočiť na obsah

PETÍCIA za REFERENDUM #BLIŽŠIEKVÁM

Zverejnené 24.2.2022.

Obec Sečovská Polianka podporuje iniciatívu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého je členom pre zmenu volebných obvodov. Vážení občania, sme presvedčení, že súčasný volebný systém negarantuje regiónom spravodlivé zastúpenie v parlamente čo vedie k tomu, že prijímané zákony nezohľadňujú potreby obyvateľov celého Slovenska, a najmä nie tých vzdialenejších od Hlavného mesta. Žiadame taký systém voľby poslancov, ktorý zabezpečí, že každý kraj Slovenska bude mať svojho zástupcu v parlamente a tento bude hájiť regionálne záujmy. My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou: „ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?   
Petičný hárok nájdete v kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade v Sečovskej Polianke – p. Anna Tomášová.
 

Ak máte záujem sa do iniciatívy zapojiť a zbierať podpisy, čistý petičný hárok si môžete stiahnuť v prílohe tohto oznamu alebo hsi ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Tu nájdete aj manuál  ako správne vyplniť petičný hárok.

V okrese Vranov nad Topľou je plán vyzbierať viac ako 30000 podpisov.